Lärlingsprogram


Nu söker jag dig som vill välja ny bana i ditt yrkesliv och vill lära dig att arbeta praktiskt med en persons rörelseutveckling.

Jag erbjuder tre lärlingsplatser under 2018 samt möjlighet till ett eventuellt framtida yrkesutövande som manuell terapeut. Nedan finner du mina kriterier och önskemål. Fyller du dessa är du välkommen att ansöka och kommer att bli inbjuden till en intervju och första träff.

Vänligen notera att ett lärlingsprogram är en ekonomisk och tidsmässig uppoffring från båda parter med målsättning att bli ett fruktsamt och utvecklande samarbete. Du får mer information om de ekonomisk och praktiska detaljerna för reglering vid första mötet.

Krav för att få ansöka

  • Du bor i Hudiksvall med omnejd och kan tänka dig att i framtiden arbeta som manuell terapeut 50-100% i Hudiksvall i min regi.

  • Du vill arbeta med människor och utveckla deras möjligheter till rörelse och daglig funktion.

  • ”Du är ett blankt papper”. Du har INGA tidigare erfarenheter eller kunskaper om anatomi, fysiologi eller annan terapiform.

  • Du kan avsätta en förmiddag i veckan för praktiska och teoretiska studier samt vissa kvällar och helgdagar.

Uppfyller du dessa kriterier är övriga önskemål meriterand

  • Du har en önskan om att utveckla dig själv och därigenom andra.

  • Du vill lära dig att arbeta på ett nytt sätt, bli mer självständig och företräda dig själv som yrkesutövare.

  • Du är kreativ och tycker om att arbeta och skapa med dina händer.

  • Du är fysiskt aktiv i någon mer holistisk rörelseform: soma, yoga, dans, kampsport.

  • Du är öppen och kan möta olika människor i olika stadier i livet.

Ditt namn:

Din email:

Ditt telnr:

Ditt meddelande:


Är du en robott
Vad är 15 + fem?